Psykoterapi & Supervision af ledere

Gå til forsidenPsykoterapiSupervision af ledereKonsulentbistandGenerel information om Lone DalsgaardKontaktoplysninger

:: ORGANISATIONSUDVIKLING ::

Jeg tilbyder konsulentbistand til private og offentlige virksomheder inden for områderne:

 • samarbejdstræning
 • konflikthåndtering
 • lederudvikling
 • organisering
 • Individuelle samtaler med ledere (supervision)

Jeg arbejder ikke ud fra faste koncepter, men tilretter hver enkelt opgaveløsning til kundens behov, kultur og ønsker om resultat.

Opgaveløsningen sker på baggrund af en kontrakt med kunden, indeholdende en grundig beskrivelse af opgaven.
:: SUPERVISION::

Supervision af ledelsesopgaven har til formål at fremme personlig udvikling og dermed styrke lederen i den daglige ledelse og i at gennemføre forandringer. Supervision af ledere kan:

 • støtte og udfordre de, der har behov for at ændre deres måde at være leder på
 • hjælpe ledere til at udforske og løse vanskelige problemer og konflikter
 • hjælpe ledere til at gennemføre vanskelige samtaler
 • hjælpe ledere til at reducere stressniveauet
 • støtte ledere til at få et klart billede af, hvordan hans/hendes evner og egenskaber passer til jobbet
 • støtte ledere i at lede deres medarbejdere (eller ledere på næste niveau)

Samtalerne kan aftales ad hoc eller som en samtalerække over en given tid.

Se mere om supervision under menupunktet: Supervision (øverst på siden) eller kontakt mig på 22322473 / mail@lonedalsgaard.dk.
:: SUPERVISION I GRUPPE ::

Jeg tilbyder supervision i gruppe til alle relevante fagområder, f.eks.:

 • Virksomheds- og organisationsledere
 • Ledelsesgrupper inden for social- og sundhedsområdet
 • Lærer- og pædagogteams
 • Præster og ledere i kristne organisationer

Supervision i gruppe

Supervision er en arbejdsmetode, der har til hensigt at udvide det personlige beredskab. Supervision kan gives som individuel supervision og i gruppe. Når supervision foregår i en gruppe inddrager supervisor de erfaringer og overvejelser, deltagerne har, til fordel for den, som modtager supervision. Der kommer altså det ekstra lag med, at fagfæller eller folk med samme mål for deres arbejde kan støtte og lære af hinanden.

Hvordan foregår supervision?

Supervision tager altid udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, deltagerne møder med. Deltagerne fremlægger på skift en vanskelig situation, en vanskelig relation eller noget andet med relevans for opgaven. Der kan være tale om en meget konkret problemstilling eller en mere "tåget" tanke eller følelse af, at der er noget vedkommende kunne blive bedre til at håndtere. Supervisor vil så i samtaleform hjælpe til at belyse problemstillingen fra nye vinkler, så supervisanten kommer tættere på problemløsning. De øvrige deltagere vil blive inddraget på forskellig vis.

Se mere om supervision under menupunktet: Supervision (øverst på siden). Du er velkommen til at kontakte mig og høre nærmere om mulighederne. Tlf. 22322473, mail@lonedalsgaard.dk
::::