Psykoterapi & Supervision af ledere

Gå til forsidenPsykoterapiSupervision af ledereKonsulentbistandGenerel information om Lone DalsgaardKontaktoplysninger

:: SUPERVISION AF LEDERE OG ANDRE NØGLEPERSONER::

Supervision er et redskab til at lære på personligt niveau.

Supervision er mest kendt inden for social- og sundhedssektoren, hvor for eksempel psykologer og socialrådgivere benytter supervision til at blive bedre til at bruge sig selv i deres profession. En videre udbredelse findes blandt lærere, læger og præster. Flere og flere ledere er begyndt at bruge denne måde at udvikle sig på idet ledere i lige så høj grad som ovennævnte faggrupper skal bruge deres egen person som arbejdsredskab.

Krav til ledere
Lederen skal f.eks. være god til at kommunikere, være god til at lytte, kunne gå ind i konflikter og føre samtaler med medarbejdere, heraf nogle der har det følelsesmæssigt vanskeligt. Lederen skal desuden både være god til at samarbejde og han/hun skal kunne stå alene og handle hurtigt og selvstændigt. Dette kræver en god udrustning af personlige egenskaber som f.eks. opmærksomhed på sig selv og sine handlemåder, viden om hvordan man virker på andre og indsigt i hvad man evt. ikke er så god til. Alt dette - og mere til - er "den personlige værktøjskasse". Supervision er en arbejdsmetode, der har til hensigt at udvide dette personlige beredskab. De fleste kan blive endnu bedre til at bruge sig selv - herunder til at bruge sig selv som leder.

Rollen som supervisor
Supervisors rolle er at stille uddybende og udvidende spørgsmål for derved at skabe mere lys over den problemstilling supervisanten kommer med og lede denne frem til valget af dennes næste skridt. Supervisor lader ansvaret for ledelsesopgaven eller den faglige opgave blive hos supervisanten. Når jeg arbejder med supervision deler jeg gerne mine egne indtryk, følelser og erfaringer med supervisanten til inspiration og eftertanke, opmuntring eller udfordring, men det er ikke det vigtigste i samtalen. Jeg lytter, stiller spørgsmål, der kan perspektivere problemfeltet, konfronterer supervisanten med eventuelle selvmodsigelser, uklarheder eller fortolkninger uden bund i data. Jeg fokuserer på sammenhængen mellem fag/ledelse og supervisanten som person, herunder alder, erfaring, persontype og modenhed som menneske.
Supervisors professionalisme er på samtaleplanet med en dyb indsigt i de personlige mekanismer der er forbundet med det at have en ledelsesopgave og/eller være nøgleperson i et fagfelt. Supervisor skal ikke nødvendigvis kende virksomheden og arbejdsområdet indgående.

Formålet med supervision
Formålet med at gå i supervision er at få hjælp til at udvide sin bevidsthed, bruge både tanke og følelse, og dermed skaffe sig nye handlemåder eller få de gamle bekræftet.

Etik og supervision
Supervision gennemføres i fortolighed mellem supervisor og supervisant.

Praktiske forhold
Mit honorar for en session á 60 min. er kr. 1925 ex moms.
Samtalerne foregår i Hvidehus, Valbygårdsvej 64A, 2500 Valby. Det kan være muligt at mødes i virksomheden / organisationen eller online.

Ønsker du yderligere oplysninger om min ydelse supervision er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 22322473 eller mail@lonedalsgaard.dk.

::  ::

Flash logo