Psykoterapi & Supervision af ledere

Gå til forsidenPsykoterapiSupervision af ledereKonsulentbistandGenerel information om Lone DalsgaardKontaktoplysninger

:: ETIK ::

Jeg bygger mit liv og mit livssyn på kristendommen. Derfor er mit arbejde præget af, at jeg er kristen. Jeg er gestaltterapeut og også løsningen af konsulentopgaver tager udgangspunkt i gestaltbaseret teori og metode.

Dette betyder, at nedenstående grundprincipper er vigtige for mig:

 • Vi lever på nogle givne grundvilkår, fx at livet er en gave; at død og efterdød er i vente; at frihed, forpligtelse og ansvar hører alle til; at alle har mulighed for at modtage og give kærlighed.
 • Det er gavnligt at kunne se sig selv i øjnene og stå over for et andet menneske som den, man er - uanset om den anden ligner eller er meget forskellig fra en selv, uanset om man er privat eller på arbejde.
 • Både krop, psyke samt det sociale og det åndelige liv har betydning for et menneskes velvære og for en organisations evne til trivsel og vækst.
 • Klient og terapeut, kunde og konsulent er ligeværdige.
 • Opmærksom tilstedeværelse her og nu er afgørende for næste skridt.

:: BESKÆFTIGELSE ::

2001 -

Selvstændig konsulent i ledelsesudvikling og organisationsudvikling.

2000 -

Selvstændig psykoterapeut.

1994 - 2000

PWC Consulting, a business of PricewaterhouseCoopers A/S

Inden fusionen mellem Coopers & Lybrand og Pricewaterhouse i 1998 ansat i Sant + Bendix A/S, en dansk virksomhed i tilknytning til Coopers & Lybrand.

Ledelsesrådgivning, der fører til teknologisk og organisatorisk fornyelse for private virksomheder, erhvervsorganisationer samt offentlige virksomheder og styrelser.

Spidskompetencer:

 • Personlig udvikling for ledere og medarbejdere
 • Teambuilding, personaletræning
 • Psykoterapi
 • Netværksorganisering
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Organisationsudvikling

1991 - 94

Kristeligt Forbund for Studerende, sekretariatsleder

1987 - 91

Birke-Bo, socialt- og sundhedspædagogisk projekt for svært belastede mennesker, projektmedarbejder

1980 - 87

Skelgårdsskolen, Tårnby Kommune, lærer og centerleder (1984-87 lærerrådsformand)

:: UDDANNELSE OG KURSER::

 

Supervision:

 
2002


20001996

1994


1990

1980


 

2019 -                 Lone Frølund, www.laege-psykologhuset.dk
2017 - 2019        Hanne Hostrup, www.hostrup-clante.dk
2014 - 2017        Lone Frølund, www.laege-psykologhuset.dk
2008 - 2014        Bente Thygesen, www.bentethygesen.dk
2006 og 2008     Workshops hos Hanne Hostrup
2001 - 2007        Mikael Sonne, www.mikaelsonne.dk
1994 - 2000        Jørgen Svava Lind


Grunduddannelse i konfliktløsning, Center for Konfliktløsning
www.konfliktloesning.dk

Gennemført internationalt program: A Gestalt Approach to Organization & Systems Development, Gestalt Institute of Cleveland / Institut für gestaltorientierte Organisationsberatung Frankfurt
www.gestaltcleveland.org & www.IGOR-gestalt.com

Certificeret i MBTI (Myers-Briggs Typeindikator) (Senere benævnt: JTI-systemet)

Diplomeret Gestaltterapeut fra GA - Gestaltterapeutisk Akademi Skandinavien
www.gestaltakademin.se

Bachelor i psykologi fra Københavns Universitet

Læreruddannet fra Hellerup Seminarium

 

 

 

 

 

:: PUBLIKATIONER ::

Bøger

Hvornår står solen op
over ME-patienter i Danmark
Skriveforlaget, marts 2023

Fra fastholdelse til frisættelse
- om at udvikle organisatoriske miljøer for frivillige
Red. Ann Brixen m.fl.
Art.: Lone Dalsgaard: Det er frivilligt at åbne sig!
Odense: Center for frivilligt socialt arbejde, 2004
ISBN: 87-90440-22-6

Kvindelighed. Artikel i:
Køn og identitet
Jens Ole Christensen, Lone Dalsgaard, Inger Margrethe Kofod-Svendsen og Jens Jørgen Rasmussen
København: Credo Forlag, 1996
ISBN: 87-7242-146-0
Læs artiklen her:  [pdf-format]

Netværksorganisering: Etablering og ledelse af netværk som ny organisationsform
Lone Dalsgaard og Jan Bendix
København: Børsen Bøger, 1996
ISBN: 87-7553-544-0

Nätverksorganisering: Etablering och ledning av nätverk som ny organisationsform
Lone Dalsgaard og Jan Bendix
Uppsala: Konsultförlaget, 1998
ISBN: 91-7005-141-0

Best Patterns
Erfolgsmuster für zukunftsfähiges Management
Red.: Bergmann/Meurer
Art.: Lone Dalsgaard og Jan Bendix: Network Organisation
Germany, Hermann Luchterhand Verlag, 2001
ISBN: 3-472-04600-7


Hæfter


Netværksorganisering - om at bygge virksomhed på kontakt og kommunikation
Lone Dalsgaard
Sant + Bendix, 1995
ISBN: 87-90318-00-5

Network Organisation: How to build an organisation on the basis of contact and communication
Lone Dalsgaard og Jan Bendix
PricewaterhouseCoopers, 1998
ISBN: 87-90318-09-9


Artikler


Gestaltterapi
Lone Dalsgaard
Tankestreg, august 1993
Læs artiklen her: [pdf-format]

Medspiller i en netværksorganisation
Lone Dalsgaard
Effektivitet, 1996, nr. 6
Læs artiklen her: [pdf-format]

Kristendom og terapi
- supplement eller modstrid?
Lone Dalsgaard
Bragt i program for Indre Mission Horsens, efterår 2003
Læs artiklen her: [pdf-format]