Psykoterapi & Supervision af ledere

Gå til forsidenPsykoterapiSupervision af ledereKonsulentbistandGenerel information om Lone DalsgaardKontaktoplysninger

:: MÅLGRUPPE ::

Terapi er ikke kun for syge eller mennesker, der har det meget dårligt. Terapi er også for mennesker der defineres som raske og måske endda friske. Og terapi er naturligvis også for syge og for pårørende til mennesker der lever med sygdom. Jeg tilbyder psykoterapi til:

  • friske, såkaldt "velfungerende" mennesker
  • folk som "hænger lidt med hovedet"
  • mennesker i krise
  • sygdomsramte (fysisk sygdom)
  • pårørende til syge
  • parterapi
     

De "velfungerende" vil ofte være mennesker, der er i arbejde eller er studerende og klarer sig godt i det ydre. De kan have et ønske om at arbejde med sig selv, fordi de har nogle besværligheder, som hindrer dem i at udfolde sig helt som glade og kreative mennesker. Det kan være autoritetsproblemer, lavt selvværd, problemer i forhold til familie og venner, angst, præstationsangst, eksamensskræk, en følelse af aldrig at være god nok, stadige skyldfølelser og skam m.v.

De, der "hænger med hovedet" bærer i højere grad deres problemer udenpå. Der kan være tale om præcis de samme problemstillinger på indersiden. Forskellen er, at disse ofte ser triste og modløse ud, de klager sig måske eller de affinder sig med deres tilstand, men har det ikke godt.

En personlig krise kan have mange årsager, f.eks. egen eller familiemedlemmers sygdom, dødsfald, at nogen har svigtet, at man står over for en stor beslutning m.v. Kriser kan man bearbejde selv, f.eks. ved gode venners og familiemedlemmers hjælp, og i nogle tilfælde er kriseterapi en stor hjælp.

Terapi er også for syge og for pårørende til mennesker der lever med sygdom. Som kronisk syg gennem 15 år har jeg skærpet min opmærksomhed på problemstillinger som sygdomsramte ofte møder: Sorg og vrede over tab af livet med "normal"tilstand. Omstilling i forhold til arbejdsliv, hverdagsaktiviteter og relationer. Kontakt og mangel på samme til myndigheder, fx ansøgninger til kommunen. Problemstillinger vedr. lægehælp og mangel på samme, herunder manglende udredning, manglende diagnose eller fejldiagnosticering. Udmattethed over at skulle være sin egen patientkonsulent.

Problemer i parforholdet? Det har alle. I parterapi kan tydelig kommunikation og egentlig kontakt fordybes. Kom inden problemerne bliver for voldsomme.
 

Fælles er: Man kan få det bedre ved at lære at håndtere livet bedre. Terapi er en mulighed for at lære på et dybt plan så ændringen kan få virkning på andre områder af livet end det man aktuelt arbejder med.


Terapi kan også være en god behandlingsform for mennesker, der lider af psykiske sygdomme og for mennesker, der har problemer med misbrug af alkohol, medicin, stoffer m.v. Disse områder er ikke min kompetence.

 

:: DIVERSE OM MIT TERAPITILBUD ::

Formålet med terapi er, at du lærer at forstå dig selv og dine livsvilkår bedre,
og at du lærer at vælge og handle i overensstemmelse med det du selv ønsker så vidt det er muligt.

Det er ofte godt at gå i terapi 1 time om ugen. Det kan være svært at vide på forhånd, hvor lang perioden skal være, idet det afhænger af hvilke problemer, du arbejder med, og af hvordan du selv bearbejder problemerne.
Du kan til enhver tid stoppe igen.

Jeg arbejder under tavshedspligt, så du har blandt andet mulighed for at vende nogle af de ting, det er for sårbart at tale med venner og familie om.
 

Pris for en session á 60 minutter: 1050kr.
Jeg arbejder med terapi i Hvidehus, Valbygårdsvej 64A, 2500 Valby. Der kan suppleres med online samtaler.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at gå i terapi, er du velkommen til at kontakte mig på 22322473 eller på mail@lonedalsgaard.dk.

::   ::

Kontakt mig gerne på tlf. 22322473 eller på mail@lonedalsgaard.dk

 

 

 

 

TOP

::  ::

 

Flash logo