Psykoterapi & Supervision af ledere

Gå til forsidenPsykoterapiSupervision af ledereKonsulentbistandGenerel information om Lone DalsgaardKontaktoplysninger

:: MÅLGRUPPE ::

Terapi er ikke kun for syge eller mennesker, der har det meget dårligt. Terapi er også for normale mennesker! Jeg tilbyder psykoterapi til:

 • friske, såkaldt "velfungerende" mennesker
 • mennesker, som "hænger lidt med hovedet"
 • mennesker, der er i krise

De "velfungerende" vil ofte være mennesker, der er i arbejde eller er studerende og klarer sig godt i det ydre. De kan have et ønske om at arbejde med sig selv, fordi de har nogle besværligheder, som hindrer dem i at udfolde sig helt som glade og kreative mennesker. Det kan være autoritetsproblemer, lavt selvværd, problemer i forhold til familie og venner, generel angst, præstationsangst, eksamensskræk, en følelse af aldrig at være god nok, stadige skyldfølelser og skam m.v.

De, der "hænger med hovedet" bærer i højere grad deres problemer udenpå. Der kan være tale om præcis de samme problemstillinger på indersiden. Forskellen er, at disse ofte ser triste og modløse ud, de klager sig måske eller de affinder sig med deres tilstand, men har det ikke godt.

Fælles er: De kan få det meget bedre ved at lære at håndtere deres liv bedre. Terapi er en mulighed for at lære det.

En personlig krise kan have mange årsager, f.eks. egen eller familiemedlemmers sygdom, dødsfald, at nogen har svigtet, at man står over for en stor beslutning m.v. Kriser kan man bearbejde selv, f.eks. ved gode venners og familiemedlemmers hjælp, og i nogle tilfælde er kriseterapi en stor hjælp.

Terapi kan også være en god behandlingsform for mennesker, der lider af psykiske sygdomme og for mennesker, der har problemer med misbrug af alkohol, medicin, stoffer m.v. Psykoterapi er dog mere end det. Det er også en måde at udvikle sig på personligt. Det kan man have brug for, selv om man opfatter sig som helt normal - og også er det! Vi har alle problemer at kæmpe med, og det er ikke alt, vi kan få styr på selv. Det kan være en hjælp at tale med en professionel terapeut og gennem samtalerne arbejde på et dybt personligt plan. I sådanne samtaler kan man lære sig selv godt at kende og man kan lære at håndtere livet bedre, end man gør nu. Terapien tilbydes individuelt eller i gruppe.

:: INDIVIDUEL TERAPI ::

- en mulighed for større glæde i hverdagen.

Formålet med terapi er, at du lærer at forstå dig selv og dine livsvilkår bedre,
og at du lærer at vælge og handle anderledes end tidligere.

Det er ofte godt at gå i terapi 1 time om ugen. Det kan være svært at vide på forhånd, hvor lang perioden skal være, idet det afhænger af hvilke problemer,
du arbejder med, og af hvordan du selv bearbejder problemerne.
Du kan til enhver tid stoppe igen.

Jeg arbejder under tavshedspligt, så du har blandt andet mulighed for at vende nogle af de ting, det er for sårbart at tale med venner og familie om.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at gå i terapi, er du velkommen til at kontakte mig.

:: TERAPI I GRUPPE ::

Terapi i gruppe arrangeres ad hoc, når der er deltagere nok. Jeg arbejder med små grupper på omkring 5 deltagere. I en gruppe får man mulighed for at tale med andre, som har oplevelser og erfaringer, der ligner ens egne. Det giver mulighed for, at støtte og inspirere hinanden. Formålet kan være at:

 • få større erkendelse af sine ressourcer og begrænsninger
 • lære at tage større ansvar for sig selv
 • blive bedre til at leve sammen med andre
  (f.eks. i forhold til ægtefælle, familie, venner og kolleger)
 • få større livsglæde og mod til at udfolde sig

I arbejdsformen indgår samtale, reflektion, øvelser og eksperimenter.
Vi tager ved hver samling udgangspunkt i deltagernes aktuelle ønsker og behov. Fokus kan være på en enkelt person, på gruppen eller på dele af gruppen.
Kontakt mig gerne på tlf. 22322473 eller på mail@lonedalsgaard.dk

 

 

 

:: MAIL - KONSULTATION ::

Du kan anvende mail-konsultation på flere måder, f.eks.:

 • som en form for hjælp, der står alene, og som du kan bruge en eller flere gange
 • som introduktion til et terapiforløb
 • som supplement til et terapiforløb, hvis vi har aftalt det
 • som opfølgning efter et forløb

Mail-konsultationer er desuden en mulighed for hjælp til

 • mennesker der på grund af sygdom eller alderdom har vanskeligt ved eller ikke kan møde frem
 • danskere, bosiddende i udlandet
 •  
 •  

En mail-konsultation er ikke det samme som at gå i terapi. Et terapiforløb, hvor vi sidder overfor hinanden gentagne gange, rummer helt andre muligheder for at arbejde med det, der sker i nu´et: at arbejde med kroppen, følelser, kontakt, opmærksomhed m.v. Mail-konsultation kan derimod være mere end at skrive til en anonym brevkasse, eller at tale med en ven. Jeg tilbyder en professionel refleksion over din problemstilling, som kan indeholde en perspektivering af den situation, du beskriver, ideer til hvordan du kan vælge at handle eller et konkret råd, hvis det er oplagt.

Hvis du ønsker en mail-konsultation, så send en forespørgsel til
mail@lonedalsgaard.dk. Du skal skrive max 3 sætninger, som en slags overskrift til problemet. Jeg sender dig så hurtigst muligt besked om, hvorvidt din problemstilling ligger indenfor mit fagområde, og om jeg aktuelt har ledig tid. Du er også velkommen til at tage den indledende kontakt på tlf. 22322473.

Hvis jeg kan udføre arbejdet sender jeg dig lidt mere information, bl.a. om mit honorar og betalingsbetingelser. Når du har indbetalt honorar og sendt mig en uddybende beskrivelse af det du gerne vil have hjælp til, udfører jeg opgaven indenfor den tidsramme jeg har oplyst dig om, normalt et par dage.

TOP

:: RADIO INTERVIEW ::

Interviewet er en præsentation af mit arbejde som psykoterapeut og supervisor. Udsendelsen er produceret til Hvidovre Nærradio af Hans Ekberg.

For at høre interviewet, skal du have Adobe Flash Player installeret på din computer.
Besøg Adobes hjemmeside for at downloade tilføjelsen til din internetbrowser:

Flash logo